Prolínání světů

Vítejte na stránkách blogu vytvořeného k podpoře unikátního projektu realizovaného ve spoluprácí skautského oddílu Lumturo a krajanské komunity v brazilském městě Batayporã. Našim cílem je umožnit výměnný pobyt studentů a studentek češtiny ve věku 12-16 z Batayporã na skautském táboře v České republice.

pondělí 15. března 2010

Výhra v soutěži Premio iberoamericano pomůže ke koupi letenek

17.února se v sále pražského Karolina uskutečnilo patnácté slavností předávání cen soutěže Premio iberoamericano, čili soutěže prací studentů vysokých škol, které se nějakým způsobem týkají Latinské Ameriky. Tentokrát však bylo významné i pro projekt Prolínání světů, protože první cenu získala práce Os símbolos contemporâneos da cultura pantaneira do Mato Grosso do Sul (Současné symboly kultury regionu Pantanal v Mato Grosso do Sul), která z části popisuje i kulturu v regionu, kde leží i město Bataypora. Práce byla psána už s úmyslem, že případná výhra pomůže realizaci projektu. Výhra předčila naše očekávání a tak na koupi letenek se díky této události připíše celých 1000 dolarů.
Více informací: http://www.cuni.cz/IFORUM-8702.html

sobota 10. října 2009

4.11. skupina Ahmend má hlad zahraje v klubu Exit Chmelnice na podporu projektu

Všechny příznivce dobré hudby zveme ve středu v 19:00 na benefiční koncert v klubu Exit Chmelnice. Zahrají skupiny Ahmed má hlad a Babylon. Veškerý výtěžek z koncertu poputuje na podporu projektu Prolínání světů. Doporučená cena bude 100 Kč.

Mapa jak se do klubu dostat:
http://www.exitchmelnice.cz/kontakt.php

Info o skupinách.

Ahmed má hlad

Skupina vznikla v roce 1997 a jejich styl by se dal charakterizovat jako bigbítově laděná balkánská dechovka. Vedle balkánských nápěvů hledá Ahmed inspiraci v písních z Rusi, Polska či Ukrajiny. V dubnu 2002 přichází kapela s debutovým albem Salám a Lajka, na kterém představuje patnáct skladeb ze svého osobitého repertoáru. Na podzim 2004 vychází druhé Ahmedovo album pojmenované podle ruské dálněvýchodní metropole Magadan.

http://www.ahmedmahlad.cz/


Babylon

Stejně jako Ahmed, i Babylon vznikl v roce 1997 a sami svůj styl charakterizují jako přibližný folk. Autorské písnička a více informací na:

http://www.skupina-babylon.cz/

Všechny srdečně zveme a těšíme se 4.11.

Batayporã, tak trochu jiná krajanská komunita

Uprostřed vzdálené Brazílie, v oblasti, kde jsou ještě dnes vidět zbytky pralesa, který tu první osadníci začali kácet před méně než šedesáti lety, zasedá každý týden několik desítek studentů do lavic a uči se česky. Jak je to vlastně napadlo v oblasti, kde by se spíše hodila znalost indiánské jazyka guarani, podle kterého má jméno i celé město?

Historie začala již během druhé světové války, kdy obuvník Jan Antonín Baťa koupil uprostřed Brazílie území o velikosti Moravy, chtěl tu podnikat. Kolonizovat ze začalo vlastně uprostřed pralesa v dnešním brazilském státě Mato Grosso do Sul. Baťa chtěl v oblasti založit několik měst, povedlo se mu to nakonec u čtyř. Mezi Baťovými spolupracovníky byli i mnozí českoslovenští občané, kteří ze země odešli během světové války nebo bezprostředně po ní ve strachu z komunistického režimu. Velkolepé plány na kolonizaci a rozvoj rozsáhlého území v brazilském vnitrozemí ukončila Baťova předčasná smrt.

V současné době má Bataypora i s venkovskou zónou přibližně 10 000 obyvatel. Ekonomická situace velkého množství obyvatel města je velmi špatná a úroveň vzdělání je neuspokojující. Většina mladých lidí žije bez životních plánů a perspektiv, nemá zájem o další studium, neexistují zde volnočasové aktivity. Hlavní ekonomickou aktivitou je pěstování cukrové třtiny a chov dobytka.

Na základě Usnesení vlády č. 1622 ze dne 14. 12. 2005 dojíždí od roku 2005 do Bataypora učitel, který zde působí vždy po dobu 3 – 5 měsíců ročně. Po několika letech působení učitele českého jazyka bylo v roce 2008 dosaženo počtu 37 studentů, především ve věku 11 – 15 let, a tento trend pokračoval i v roce 2009.

V Bataypora v současné době žijí tři rodiny s kořeny v České republice. Tito krajané společně s paní Dolores, vnučkou J. A. Bati, která bydlí v 10 km vzdáleném městě Nova Andradina, založili organizaci Oficina Cultural Tcheca e Eslovaca no Brasil (Česká a slovenská kulturní dílna v Brazílii) s oficiálním sídlem v Sao Paulu. V roce 2005 se Oficině podařilo navázat kontakty s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a získat pro Bataypora učitele českého jazyka. Vedle této na českou a slovenskou kulturu orientované organizace existuje v Bataypora také Centro de Memória Jindrich Trachta (Pamětní centrum Jindricha Trachty), v jehož sídle je malé muzeum, které uchovává cenné materiály o počátcích kolonizace města.

Na rozdíl od většiny krajanských spolků je ten batayporský relativně malý. Přímo potomci jsou vlastně jen tři rodiny, přesto jejich aktivity často daleko převyšují i mnohem větší spolky v městech Sao Paulo či Porto Alegre. Aktivity komunity iniciují hlavně členové rodiny Jindřicha Trachty, která se snaží do krajanských aktivit zapojit co nejvíce lidí z města i širokého okolí. Pořádá kulturní večery, letní kino a snaží se podporovat i různé sociální projekty spolu s místním Rotary klubem. Mají velký zájem na tom, aby město, které jejich dědeček pomáhal založit, dále vzkvétalo a to i přesto, že životní situace místních obyvatel je často díky nemožnosti najít práci velice problematická. Nejstarší vnuk pana Trachty, Evandro, doufá, že se mu jednou podaří ve městě založit kulturní a vzdělávací centrum a dokončí projekt, který si jeho dědeček vysnil, postavit ve městě knihovnu.

Prolínání světů - unikátní šance pro mladé studenty češtiny v brazilském městě Batayporã

Vítáme vás na stránkách projektu Prolínání světů, který si klade za cíl podpořit skupinku mladých lidí mezi 12-17 lety z méně rozvinuté oblasti Brazílie do České republiky. Jejich pojítkem s naší zemí je hlavně jejich dlouhodobý zájem o českou kulturu a studium českého jazyka, kterému se většina z nich věnuje již pátým rokem.

Proč vlastně projekt vznikl? A proč studují mladí češtinu v tak vzdáleném koutu planty?
Myšlenka na vznik projektu vznikla asi před dvěma lety. Tehdy učitelka češtiny, vyslaná českou vládou do města Bataypora v brazilském státě Mato Grosso do Sul, přemýšlela jak přiblížit svým mladším žákům řeč, kterou je poslední tři roky učila. Domluvila se proto se skautským oddílem Lumturo a společně s krajanským spolkem v Bataypora začala celý projekt připravovat.

Bylo vybráno 6 studentů českého jazyka ve věku 12 – 17 let, z nichž dvě dívky jsou potomky emigrantů z České republiky, a jedna dospělá studentka (28 let), která skupinu doprovází.
Studenti češtiny se zúčastní nejprve třítýdenního letního skautského tábora a po jeho skončení je pro ně připraven pobyt v několika českých a moravských městech v celkové délce jednoho týdne.

Pro studenty i celou oblast je tento projekt velmi důležité. V jinak nepříliš rozvinuté oblasti je pro většinu studentů čeština jednou z mála možností pro volnočasovou aktivitu. Nejbližší kino i divadlo je od Bataypory vzdáleno i několik hodin jízdy. Pracovní i studijní příležitosti jsou velmi omezené a možnost pro studium češtiny je pro mnoho lidí v oblasti výtanou možností se něco nového naučit. Dnes díky tomu studuje češtinu v oblasti více než 30 lidí a to přesto, že většina ze studentů neočekává, že se někdy do České republiky podívá. Cílem projektu je především rozšíření jazykové kompetence stávajících studentů češtiny v Bataypora. V situaci, kdy v Bataypora jen velmi málo dětí dokončí základní školu, může se stát účast na projektu velkou motivací k dalšímu studiu českého jazyka a studiu obecně. Pomůže batayporským dětem rozšířit horizont a nastínit životní možnosti a perspektivy. Projekt dále přispěje ke vzájemnému sbližování mladých lidí z Brazílie a České republiky, poznávání odlišných postojů, mentalit a životních stylů a odbourávání předsudků a stereotypů. Brazilští účastníci projektu budou mít příležitost poznat zemi svých předků a zakladatelů města, ve kterém žijí. Kromě přátelství, které budou moci navázat, tak poznají Prahu, hlavní město České republiky, Brno, odkud pocházejí někteří z jejich příbuzných a přátel, a nakonec Zlín, město původu zakladatele Bataypora.
Pro české účastníky v první fázi projektu je to možnost poznat vrstevníky z tak vzdálené země, jako je Brazílie, zprostředkovat jim životní styl, zvyky i kulturu své země, informovat je o činnosti skautské organizace a zároveň tak podpořit malou komunitu českých potomků v Bataypora. Cílem druhé fáze projektu je prohloubit či obnovit již existující vztahy mezi Bataypora a Českou republikou.

Předpokládaný harmonogram projektu:

30. 6. 2010 přílet brazilských účastníků do Prahy
1. 7. 2010 odjezd všech účastníků na skautský tábor
18. 7. 2010 návrat všech účastníků do Prahy
19. – 20. 7. 2010 společná prohlídka pamětihodností Prahy, návštěva ČRo, vysílání pro krajany
21. – 23. 7. 2010 návštěva Brna, druhého největšího města ČR
24. – 25.7. 2010 pobyt ve Zlíně – městě, z něhož pochází zakladatel města Batyapora; předpokládá se rovněž setkání se zástupci samosprávy, návrat do Prahy
26. 7. 2010 pobyt v Praze, odlet do Sao Paula v Brazílii

Pokud vás projekt zaujal a chcete vědět víc neváhejte nás kontaktovat pro další informace.